Volontärsamordning


Talkoarbetare eller volontärer är en viktig resurs för museer, de bidrar inte bara med arbetskraft utan också med sin kunskap, erfarenhet och kompetens till museerna. Många volontärer är entusiaster inom specifika ämnesområden eller historiska perioder och kan bidra med kunskap som berikar museets program och utställningar.

Samtidigt stärker volontärer banden mellan museet och allmänheten vilket kan öka besöksfrekvensen och det övergripande stödet för museets verksamhet.

 

 

Utbildningsmaterial för volontärsamordning på museer och arkiv


Inom ramen för Hembygdsakademin höll Lowissa Wallgren Frånberg, tillförordnad föreståndare vid Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, en workshop om volontärsamordning (april 2024). Materialet för workshopen bygger på samlad kunskap från fyra Nordplusprojekt, där man har studerat volontärers motivation och museernas inställning till volontärverksamhet, samt utvecklat pedagogiska metoder för att stärka volontärverksamheten vid museer och arkiv i Norden.

Läs mer om projekten här

Utbildningsmaterialet består av ett underlag för framtagning av en volontärpolicy, exempel på volontärverksamhet vid museer och arkiv i Norden, samt dilemman att diskutera i grupp. 

Materialet finns på engelska och flera nordiska språk. Det kan laddas ner i som PDF. Materialet kan användas för egen vidareutbildning inom organisationen eller som underlag för en kurs. 

Utbildningsmaterialet finns fritt tillgängligt på projektets hemsida:

NCKultur - Volontärsamordning

 

 

Verktyg för att engagera frivilliga - webbinarium (maj 2022)

 

På webbinariet presenteras forskningsresultat som kan hjälpa att förstå engagemangets mekanismer bättre. Det diskuteras vad som motiverar frivilliga att engagera sig och vi får konkreta verktyg och inspiration om hur föreningar kan göra det lättare och trevligare för andra att engagera sig i frivilliguppdrag.