Format som lämpar sig för långtidsförvaring

Många av de filformat vi använder då vi arbetar digitalt kommer kankse inte att vara användbara (läsbara) om ett antal år. Därför är det viktigt att fundera på vilket format man använder då man sparar material digitalt.

 

Arkivdugliga filformat
 

Det Nationella Digitala biblioteket (KDK på finska) har gett ut ett dokument om vilka format som är "arkivdugliga" d.v.s vilka format man ska spara sitt material i och som troligen är möjliga att läsa i framtiden. Formaten kan indelas i två typer: arkivbeständiga (säilytyskelpoisia) och överföringsbara//konverterbara (siirtokelpoisia).

Dokumentet finns endast på finska: 

Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot